Disclaimer

Deze website gaat over de waarde die natuurlijke middelen kunnen hebben voor mensen met kanker. Deze middelen bestaan uit voedingsstoffen en homeopathische middelen. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om geneesmiddelen of medicijnen. De voedingsstoffen en homeopathische middelen zijn een mogelijke aanvulling op de medische behandeling. Ze kunnen een medische behandeling nooit vervangen.

Voor advies en behandeling van welke ziekte dan ook dient u altijd eerst uw huisarts of medisch specialist te raadplegen. Naast de medische behandeling kunt u uw lichaam voorzien van specifieke voedingsstoffen en homeopathische middelen die tot doel hebben uw lichaam te versterken. Op deze manier investeert u in de kwaliteit van leven en verhoogt u de kans dat uw lichaam de ziekte kan overwinnen.

Uw privacy

Ik hecht grote waarde aan uw privacy. Ook doordat ik ben aangesloten bij twee beroepsverenigingen, de NVKH en de MBOG, ben ik gebonden aan de geheimhoudingsplicht zoals die geldt in de medische beroepen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en medische behandelingen. Volgens de nieuwe Europese privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 in werking is getreden, zal ik moeten kunnen aantonen dat u mij toestemming heeft gegeven dit dossier aan te leggen. Ik zal u dan ook vragen een korte verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u die toestemming heeft gegeven.

Uw dossier is voor niemand anders toegankelijk. De gegevens zal ik ook nooit doorspelen aan anderen zonder uw expliciete toestemming.

De gegevens die ik van u nodig heb zijn:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon
  • Geboortedatum
  • Klantnummer bij uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent
  • Alle gegevens over uw gezondheid die van belang zouden kunnen zijn

Uw dossier is te allen tijde door u opvraagbaar. Het wordt minimaal vijftien jaar bewaard.

 

© Jeanine Slot 2018